Maaperätutkimus vaikuttaa lopputulokseen

Varsinaisen rakentamisen alkamista työmaalla edeltää monenlainen tehtävä. Huolelliset tutkimukset, selvitykset ja suunnittelu varmistaa että rakentamisen lopputulos on haluttu.

SM Maanpää Oy tarjoaa asiakkailleen maaperämittauksia ja -tutkimuksia sekä geosuunnittelua pääasiassa Turun seudulla. Maaperätutkimuksessa tutkitaan rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteet. Näiden tuntemista edellytetään rakennuslupaa haettaessa. Hyvä maaperätutkimus edesauttaa myös sopivan pohjarakennusratkaisun löytymistä. Turku on maapohjaltaan erittäin monimuotoista.

Maaperän laadun ennakkoselvitys on jo määräystenkin mukaan suoritettava jokaisen rakennushankkeen yhteydessä, ja tyypillinen SM Maanpään toimeksianto onkin rakennusliikkeen tilaama pohjatutkimus esimerkiksi kerrostalotontille. Tutkimus alkaa tontin aiemman käyttöhistorian selvityksellä ja tarkoilla mittauksilla sekä tontilla että sen lähiympäristössä. Sen jälkeen koittaa itse selvitysosuus, eli maaperän tutkiminen kairavaunun avulla, jolloin määritetään maakerrokset, maan lujuudet ja ominaisuudet sekä kallion pinnat. Tutkimusten jälkeen työ jatkuu toimistossa kunnes valmiit suunnitelmat voidaan toimittaa edelleen ammattirakentajille.

Toisin kuin arkkitehdeillä, kaikki meidän suunnitelmamme jäävät lopulta piiloon, SM Maanpää Oy:n toimitusjohtaja Sauli Maanpää mainitsee naurahtaen.

Piilossa tai ei, se ei vähennä hyvän suunnittelun arvoa. Maaperätutkimuksessa selvitetään myös maanpinnan korkeudet, kasvillisuus, olemassa olevat rakenteet ja rakennukset, sekä esimerkiksi viemäröinti ja johdot.

Tutkimuksista on hyötyä

Maaperätutkimukset ja kunnolliset suunnitelmat vaikuttavat konkreettisimmillaan siihen, etteivät esim. valmiit pihat painu ja että lattiat pysyvät suorassa. Esiselvitysten avulla voidaan vaikuttaa myös kaavoitukseen.

Esimerkiksi Turun Skanssin alueella on maaperämittausten myötä määritetty, mihin kannattaa sijoittaa rakennukset, mihin puolestaan kadut ja puistot, kertoo Maanpää.

Hyvissä ajoin tehdyt tutkimukset voivat myös säästää rakentajan kustannuksia. Maaperä vaikuttaa mm. valittavaan talotyyppiin. Jos suunnitelmia joudutaan yllätysten vuoksi muuttamaan rakentamisen aikana, kasvavat myös rakentamisen kulut.

Tämä tarkoittaa että jokaisen rakentajan kannattaa tehdä tutkimukset huolella. Onnistuneen lopputuloksen vuoksi tutkimuksia on parempi tehdä mielummin liikaa kuin liian vähän.

Kokenut ja kouluttautunut henkilöstö

Viime aikoina SM Maanpää on toiminut paljon Turun vanhoilla teollisuusalueilla, joille on alettu rakentaa asuintaloja. Pienestä koostaan huolimatta yrityksellä riittää kapasiteettia 20–40 toimeksiantoon per kuukausi ja tästä on kiittäminen laadukasta tutkimuskalustoa ja kouluttautunutta henkilöstöä.

Maaperätutkimus

Vaikka maaperä itsessään ei ole muuttunut miksikään, on tekniikka kehittynyt huimin harppauksin. Jotta pysymme aina ajan tasalla, käymme monenlaisia kursseja, ja onpa suunnittelijamme valmistunut diplomi-insinööriksikin työnsä ohella, kertoo Maanpää.

SM Maanpäässä on muutenkin totuttu katselemaan ympärille avoimin mielin. Vaikka toiminta painottuukin pääosin Varsinais-Suomeen, vallitsee yrityksessä silti kansainvälinen ilmapiiri. Maastohenkilöstöön kuuluu niin Ukrainasta, Bosniasta kuin Albaniastakin Suomeen muuttaneita ja Suomessa opiskelleita alansa osaajia. Yritys panostaa mielellään myös nuoriin ja tekee yhteistyötä Turun Ammattikorkeakoulun kanssa.

Turkulaisen SM Maanpään maaperätutkimus sisältää ammattilaisen kannanoton kohteelle suositeltavasta perustamistavasta sekä siihen liittyvistä maarakennustöistä. Pyydä maaperätutkimuksesta tarjousta!